Αιματολογικές παθήσεις
Personlized Haematology Services, that consider your needs

Παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία (PNH)